Contact


Voor meer informatie over de fanfare, kan u steeds mailen naar onze webmaster via het email-adres:

info@eendrachtkampenhout.be

Of kan u gebruik maken van het onderstaande contact formulier.
Correspondentie mag verstuurd worden naar:

K.F. De Eendracht Kampenhout VZW
KBO nummer: 0748.724.588
Bukenstraat 6
1910 Buken


De Koninklijke Fanfare De Eendracht organiseert zelf ook muziekonderwijs. Indien u zelf of iemand die u kent graag als fanfarist (of als steunend lid) De Eendracht wil vervoegen, aarzel niet ons te contacteren.

De repetities gaan door iedere vrijdagavond in zaal PAX:
- De jeugdfanfare repeteert van 18.30 tot 19.30 uur
- De fanfare repeteert van 20.00 tot 22.00 uur

De Koninklijke Fanfare De Eendracht heeft als VLAMO-nummer: VBR/0153/A.
Rekeningnummer van de Koninklijke Fanfare De Eendracht is:

BE39 7341 3515 1119
BIC KREDBEBB

Bedankt voor uw bezoek & tot een volgende keer!
De Eendracht


Contact formulier


Aan: Info@EendrachtKampenhout.be
Naam: E-mailadres: Bericht
Naam:
E-mailadres:
Bericht:
 

Proclaimer


Copyright

Niets uit deze website of uit de ter beschikking gestelde bestanden mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopie├źn, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur (of optioneel: KF DE EENDRACHT KAMPENHOUT).

Cookies

De website www.eendrachtkampenhout.be gebruikt geen cookies om gebruik te traceren, wel wordt gebruik gemaakt van Google Analytics teneinde bezoekersinformatie te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer verzameld. Wij gebruiken deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren.

Persoonsgegevens

K.F. DE EENDRACHT KAMPENHOUT hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
K.F. DE EENDRACHT KAMPENHOUT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

K.F. DE EENDRACHT KAMPENHOUT verzamelt geen persoonsgegevens tenzij je deze op vrijwillige basis verstrekt. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt dan worden deze opgeslagen in een beveiligde omgeving (off-line) die niet toegankelijk is voor het publiek.
Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.
Op aanvraag verleent K.F. DE EENDRACHT KAMPENHOUT toegang tot eventuele informatie die er van hen bijgehouden wordt. De gebruiker heeft het recht zijn of haar persoonsgevens te corrigeren of te laten verwijderen uit het databestand. Hiertoe kan K.F. DE EENDRACHT KAMPENHOUT gecontacteerd worden via het bestuur op info@eendrachtkampenhout.be

Foto's

Tijdens activiteiten kan het zijn dat er foto's (sfeerbeelden) worden gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt in evenementverslagen of op onze facebookpagina. Indien afgebeelde personen hier problemen mee hebben kunnen ze dit melden aan het bestuur via info@eendrachtkampenhout.be