Historiek


Op 10 juni 1847 werd de fanfarenmaatschappij De Eendracht van Campenhout gesticht onder het voorzitterschap van Mr. Joseph de Neuf, die later nog van 1852 tot 1877 burgemeester van onze gemeente is geweest. Meteen was De Eendracht de oudste muziek-maatschappij in Kampenhout. In een brief aan de Koning met het oog op het bekomen van de titel Koninklijke uit 1907 vernemen we:
Onder de leiding van eenen kundigen muziekmeester wist zij zich alle jongelingen van Campenhout dewelken iets of wat muzikaal gevoel bezaten, aan te sluiten


Van bij de stichting tot aan de Eerste Wereldoorlog ging de fanfare gestaag vooruit. Zij nam een belangrijke plaats in in de gemeente en was steeds van de partij voor het opluisteren van tal van evenementen en Nationale feesten. Ook buiten de gemeente was de fanfare erg actief met deelnamen aan meer dan 70 muzikale feesten overal te lande. Financieel kon de fanfare in die tijd rekenen op de steun van de provincie Brabant, de gemeente Kampenhout en zelfs buitengewone toelagen vanwege de regering.

Het vaandel van de fanfare dateert van 1877, de talrijke erepenningen die prijken aan de top van de vlaggenstok zijn de kletterende getuigen van een rijk verleden. Op 11 juli 1907 verleende de Koning de fanfarenmaatschappij De Eendracht van Campenhout toelating de titel "Koninklijke Maatschappij" te dragen. Dit goede nieuws werd prompt in de gemeente aangekondigd door het losbranden eeniger kanonschotten. De Koninklijke kroon werd toen aan het vaandel gehecht.

Vooral tussen de Wereldoorlogen kende De Eendracht haar grootste bloei. Zo behaalde ze nog in 1930 tijdens de Wereld-tentoonstelling te Luik een eerste prijs met 60 uitvoerders!
De Tweede Wereldoorlog betekende voor De Eendracht net als voor de meeste muziekverenigingen een ware ramp. Het toenmalige lokaal Jules Doms in de Zeypestraat werd door de zich terugtrekkende Duitsers in brand gestoken, en al het materiaal ging in de vlammen op. Toch wist de fanfare zich te hergroeperen na deze catastrofe. Zeventien muzikanten hadden hun instrumenten thuis bewaard, en van een maatschappij van Zaventem –die de oorlog niet heeft overleefd– kocht De Eendracht muziekinstrumenten, lessenaars en partituren. Nog in 1945 gaf de fanfare haar eerste concert onder leiding van haar onderdirigent Gust Doms in de Brouwerijstraat voor de Engelse troepen, die daar kazerneerden, en begeleidde zij de uit Duitsland weerkerende krijgsgevangenen en weggevoerden in stoet, met fanfaremuziek, naar hun haardstede terug.

De fanfare herleefde.

In het meer recente verleden kende De Eendracht een periode van mindere bloei, met een dieptepunt in de jaren 1980. Voortdurend geldgebrek, verminderde interesse in fanfaremuziek bij het publiek, concurrentie met tv, hobby’s en tal van sporten zijn hieraan waarschijnlijk niet vreemd. Toch is een kern van muzikanten in hart en nieren de fanfare blijven dragen. Sinds het begin van de jaren 1990 is De Eendracht terug in volle ontwikkeling.
1997 betekende een hoogtepunt in de analen van De Eendracht Voor een volgeladen sportzaal te Kampenhout vierde de fanfare o.l.v. Lieve Van Kerckhoven haar 150-jarig bestaan met een schitterend concert, samen met de tenor Koen Crucke.

Vanaf september 2004 waaide er een nieuwe wind door de fanfare. Trombonist Kristof Degryze nam het dirigeerstokje van Lieve over. Samen met hem startte De Eendracht actief de zoektocht naar jong talent op Kampenhoutse bodem. En met succes! Een dozijn nieuwe leerlingen meldde zich aan en begon aan een toffe hobby. Kristof beschikt(e) over uitstekende pedagogische kwaliteiten en dat laat zijn sporen na!
De Eendracht ging vanaf 2006 ook nauwer samenwerken met de lokale gemeentelijke muziekschool. Notenleer, sax- en koperlessen werden (deels) gegeven door deze gedreven mensen. Ook in dat jaar schoot de jeugdfanfare uit de startblokken, onder sterke impuls van Vincent en Brecht. Hiervoor werd saxofoniste Jitse Coopman bereid gevonden om te dirigeren.

Anno 2007 vierde De Eendracht een driedubbel feest: het 160-jarig bestaan van de fanfare, het 100-jarig draagschap van de titel Koninklijk en het 10-jarig bestaan van het huisblad Het Fanfareeltje . Dit werd gevierd met een bijzondere muziekavond. De fanfare concerteerde in samenwerking met de Kampenhoutse koren. Achteraf mochten The Rocketeers en Rooftop Kingdom, twee lokale gitaargroepjes hun ding komen doen.

Helaas betekende dit concert ook het laatste voor Kristof: zijn drukke professionele agenda en die van De Eendracht vielen niet langer te combineren. Het bestuur zocht een opvolger, en vond die in Jean-Pierre Buelens, snel gekend als de JP. In november 2008 ging deze Holsbekenaar aan de slag en nam ook de taak van koperleraar over. Deze ervaren dirigent bleek echter niet de geknipte persoon voor de Kampenhoutse fanfare.
 

groepsfoto
Bill & zijn muzikanten van de K.F. De Eendracht Kampenhout, 11 oktober 2009

Alsof het gisteren was herinnert De Eendracht zich volgend verhaal, dat zich in augustus 2009 afspeelde in een Mechelse muziekwinkel : Bill, we zijn op zoek naar een nieuwe dirigent voor onze fanfare. We repeteren op vrijdagavond, we zijn ongeveer met 30 muzikanten, heel veel jeugd, we hebben ook een eigen tof jeugdorkest. Ken jij niemand? Het antwoord van Bill (William Coffindaffer) bracht redding: Ja … ik! Sinds september 2009 is deze guitige Amerikaan dan ook aan de slag als dirigent en koperleraar.
In april 2009 werd gestart met een fanfareklas, stevig in handen van tromboniste Tania Absillis. Zij helpt de (jongere) muzikanten bij het doorworstelen van de fanfarepartijen en geeft ook bugelles. Zij werd later door een andere opgevolgd, momenteel is Julie Laureyn aan de slag.

In december 2012 verscheen een nieuw jaarboek van heemkring Campenholt (http://www.campenholt.be/publicaties-jaarboeken.php). Hierin verscheen het eerste deel van de geschiedenis van de fanfare van Kampenhout. In december 2013 verscheen het tweede deel en in 2017 het derde en laatste deel. De fanfare verrast! Elk concert is anders dan het vorige, steeds een stap voorwaarts. Themaconcerten met aangepaste muziek, projecties, teksten en ludieke intermezzo's doet het publiek steeds weer te verbazen.

In 2017, ter gelegenheid van de 170ste verjaardag, mocht ‘De Eendracht’ voor de tweede keer de Kampenhoutse cultuurprijs in ontvangst nemen (de eerste keer was in 1997, ter gelegenheid van de 150ste verjaardag). Een feestelijk concert met als special guest Lieven Tavernier mocht op veel bijval rekenen. In samenwerking met Campenholt werd ook een heuse tentoonstelling opgezet. Op de website van Campenholt kan je nog enkele oude documenten en affiches bewonderen.

De fanfare boerde stevig verder en wist veel nieuwe leerlingen en muzikanten aan te trekken. In 2019 organiseerde De Eendracht een driedaags fanfarekamp voor haar jonge muzikanten. Een schot in de roos, en het jaar erop werd een vijfdaags fanfarekamp succesvol (en coronaproof) afgerond.

Het jaar 2020 was een dubbel jaar. Op 18 juni 2020 werd de vzw opgericht, dat was positief nieuws. Maar het Nieuwsconcert (voorzien maart 2020), het Beethovenconcert en Eetdag (oktober 2020), een groot deel van de repetities en nog vele andere activiteiten moesten omwille van de Corona-maatregelen afgelast worden.

Het geplande 'Nieuwsconcert' (maart 2020) kon pas doorgaan in oktober 2022. Dit concert betekende het laatste concert van William Coffindaffer. Hij gaf het dirigeerstokje door aan Julie Laureyn, die dus sinds oktober 2022 zowel de fanfare als jeugdfanfare dirigeert! Tijdens het 'Beethovenconcert' (maart 2023) mocht Julie haar eerste volledige programma dirigeren, met als special guest Van Beethoven.

In maart 2023 concerteerde De Eendracht voor de eerste keer in De Krop. Zowel op zaterdag als op zondag speelde De Eendracht haar '4-Elementenconcert'. In oktober 2023 speelde De Eendracht twee keer haar 'Atlasconcert', ook twee keer voor een volle De Krop. 

Tijdens de Kerstmarkt op dinsdag 19 december 2023 speelde de jeugdfanfare (met 26 van de 28 jeugdspelers) voor de tweede keer een eigen concertje in De Krop voor een volle zaal! 


 

Wedstrijden


Zondag 11 oktober 2009 verdedigde De Eendracht tijdens het Provinciaal Orkestentornooi de Kampenhoutse vlag in de categorie 2de Afdeling Fanfareorkest . Met 84 % was de 3de plaats voor Bill & zijn muzikanten. De jury loofde het jonge orkest en haar energieke dirigent en … beloonde dit ook. Elk jaar wordt er immers een extra prijs uitgedeeld. Deze prijs gaat naar het orkest dat het meeste flair uitstraalde, meeste groeimogelijkheden en goede jeugdwerking heeft. De jury schonk dan ook met plezier een gratis nieuwe trompet aan De Eendracht, later omgeruild met een bugel.Zondag 13 oktober 2013 stond het orkest present voor haar deelname aan het Provinciaal Orkestentornooi. Met de werken ‘Magnolia’ en ‘Capriol Suite’ mocht ‘De Eendracht’ terug een bronzen medaille in de wacht slepen, net zoals in 2009. Met hun 82,17 % kunnen de muzikanten tevreden terugblikken.Enkele jaren later, was het terug zover.
Op zondag 29 oktober 2017 stond de fanfare terug paraat, deze keer in zaal GC De Bosuil (Jezus-Eik). Opnieuw behaalde De Eendracht een mooi resultaat: 83,50 %, terug goed voor een derde plaats! De stukken ‘Bliss’ (Jacob De Haan) en ‘The Story of King Arthur’ (Filip Ceunen) bleken een perfecte keuze te zijn!


To be continued ...